GEMEENTES, OVERHEID EN ANTI-GRAFFITIPROJECTEN

ANTI-GRAFFITI
Overheid en gemeenten hebben vaak te maken met graffitiproblemen die om een specifieke, blijvende oplossing vragen. Één van de vaak gekozen oplossingen is het schoonmaken en opnieuw overschilderen van bekladde locaties; een dure oplossing die vaak resulteert in muren die in zeer korte tijd opnieuw worden beklad.

MadLove biedt de mogelijkheid om bekladde locaties te voorzien met hoogwaardige kunstschilderingen om daarmee te voorkomen dat de objecten opnieuw beklad worden. De praktijk heeft uitgewezen dat kunstzinnig beschilderde muren niet opnieuw beklad worden, mede omdat er in de graffitiscene een ongeschreven wet heerst die het verbiedt om over andermans, kwalitatieve werk heen te schilderen. MadLove heeft voorbeelden van publieke muurschilderingen die 8 tot 14 jaar onaangetast hebben bestaan. De enige voorkomende reden waarom ze er niet meer zijn is door sloop of volledige overschildering van de locatie.

De keuze voor deze aanpak blijkt succesvoller en spraakmakender dan bij gebruikelijke anti-graffitiprojecten waar typische, wilde graffiti (meestal door jongeren gemaakt) wordt ingezet: het oog wil ook wat en het is nu eenmaal een feit dat de gemiddelde bewoner in stedelijk gebied liever iets anders ziet dan wilde graffiti.

GROOTSCHALIGE KUNSTPROJECTEN EN BOUWSCHUTTINGEN
Vanuit een preventief anti-graffitibeleid wordt door gemeentes vaak gekozen voor het beschilderen van schuttingen rond grote bouwprojecten. 'Graffiti tegen graffiti'is een veelgehoorde term binnen dit soort initiatieven.

MadLove geeft de voorkeur aan een invulling van zulke grootschalige kunstprojecten die minder graffiti-georiënteerd is, maar dezelfde doelstelling heeft: het voorkomen van lelijke bekladdingen en het realiseren van een kunstzinnige oplossing op een publieke locatie, die daarnaast eveneens voorbijgangers een veiliger gevoel geeft en bijdraagt aan de sociaalculturele ontwikkeling in de stedelijke regio.

MadLove is één van de weinige specialisten op het gebied van (extreem) grote gevel- en muurschilderingen en heeft voor iedere locatie een gepaste oplossing.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!